70 let Základní umělecké školy v Kutné Hoře

 

1. října r. 1930 bylo zahájeno vyučování Městské hudební školy v Kutné Hoře. Měla pronajaty dvě místnosti v Husově ulici a jednu třídu na Hrádku. Ve svých počátcích měla škola asi 100 žáků a tři stálé pedagogy, jejím prvním ředitelem se stal hudební skladatel Jaroslav Francl.

Od svého založení škola vychovala tisíce hudebníků,ať již amatérů nebo profesionálů až na evropské úrovni. Bývalí žáci školy dnes reprezentují svým uměním nejen učitele, ale i město. Právě díky trpělivosti pedagogů, kterých se za ta léta vystřídaly desítky, mohli se absolventi dále rozvíjet na vyšších stupních studia. Pedagogové se svými žáky pořádaly veřejná vystoupení, kromě své pedagogické činnosti byli i činní veřejně umělecky. Během doby se mnohé změnilo, zvětšil se počet žáků i pedagogů, dnes vyučuje 22 učitelů celkem 640 žáků. Škola změnila své umístění, rozrostla se o další umělecké obory – vedle hudebního o výtvarný, taneční a literárně dramatický, měnil se i název na Lidovou školu umění, později na Základní uměleckou školu. Hudební a literárně dramatický obor dnes sídlí v krásném prostředí historického domu ve Vladislavově ulici, výtvarný v Puškinské ulici a taneční v Tylově divadle. Co se však za tu dlouhou dobu sedmdesáti let nezměnilo, je základní poslání školy a její význam pro výchovu mladé generace, příprava nadaných žáků na odborné umělecké školy.

Vystupování žáků základní umělecké školy je dnes nedílnou součástí kulturního života města. Žáci pořádají hudební produkce při různých výročích, slavnostních shromáždění, vernisážích,vystoupení pro důchodce, postižené občany, výchovné koncerty pro základní, mateřské i zvláštní školy, veřejná vystoupení a výstavy výtvarného oboru v Tylově divadle, každým rokem se škola úspěšně účastní Národní soutěže základních uměleckých škol ve vyhlášených oborech a disciplinách, pořádá učitelské koncerty atd.

K 70. výročí svého založení připravuje škola celou řadu vystoupení žáků všech oborů. Oslavy zahájí absolventské koncerty a vernisáž, které proběhnou od dubna do června tohoto roku. V květnu se uskuteční dvě velké akce v Tylově divadle, kde se předvedou žáci hudebního, tanečního i literárně dramatického oboru včetně výstavy výtvarného oboru. Vyvrcholením oslav by měl být koncert bývalých absolventů, dnes profesionálů a současně i pedagogů školy. Je plánován v posledním týdnu měsíce října r. 2000. Zde by se mělo uskutečnit setkání bývalých žáků i příznivců Základní umělecké školy v Kutné Hoře.Oslavami chce škola vzpomenout také na učitele a žáky, kteří jí za ta léta prošli a připomenout závažnost její existence.

Do dalších let chce škola vykročit s naplňováním poslání, které jí bylo dáno už od jejího počátku.

Pěstovat u mladé generace umělecké cítění, vychovávat ji k lásce k hudbě i dalším druhům umění a citlivému vnímání všech kulturních hodnot.

 

Návrat na hlavní stránku