Kostel sv. Jana Nepomuckého

kulturní památka

 

Stavba barokního městského kostela sv. Jana Nepomuckého v Kutné Hoře probíhala v letech 1732–54. Díky působnosti sedleckých cisterciáků a kutnohorských jezuitů i voršilek získali kontakty na přední umělce té doby: pražského architekta F. M Kaňku, jehož projekt v závěru korigoval K. I. Dientzenhofer, F. I. Platzera, v jehož pražské dílně vznikly řezby hlavního oltáře. Jezuité navrhovali a původně i zajišťovali malířskou výzdobu kostela. Díky iniciativě soukromého donátora J. Ramhoffského však Kutná Hora získala dvorního malíře saského kurfiřta F. X. Palka, který s pomocníkem malířem architektury Josefem Redelmayerem, provedl malbu v centrální kupoli a v klenbě nad kněžištěm a kruchtou.

V 80.letech 19.století byl kostel restaurován (A. Barvitius). Stěny byly pokryty novou vrstvou polychromie, osazeny nové vitraje. V této podobě kostel fungoval do roku 1951, kdy ho musela církev pod nátlakem vyklidit. Část mobiliáře byla deponována v církevním depozitáři nebo převezena do kostelů v okolí. Zbývající části byly zcizeny nebo zdevastovány. Kostel sloužil jako skladiště stavebního odpadu. V 70. letech se započalo s jeho stavební obnovou za účelem zřízení městské koncertní síně. Památka je ve vlastnictví církve římskokatolické, město Kutná Hora je nájemcem a investorem celé obnovy.

Od roku 1980 probíhá náročná rekonstrukce (statické zajištění včetně zajištění základů kostela podchycení pilotami), byla provedena rekonstrukce střechy a hlavního průčelí, obnova fasád kostela byla ukončena v roce 1989. V roce 1997 byly zahájeny restaurátorské práce na obnově interiéru kostela, které zahrnují zejména: restaurování nástěnných maleb, restaurování štukové výzdoby a umělých mramorů, restaurování mobiliáře, restaurování oltářních obrazů, restaurování polychromovaných plastik, restaurování varhan.

Kostel bude celoročně přístupný veřejnosti jako unikátní barokní památka, bude sloužit jako koncertní síň, popř. pro kulturní akce komorního charakteru a liturgické účely církve.

 

Interiér kostela sv. Jana Nepomuckého Interiér kostela sv. Jana Nepomuckého

 


 

Otevření kostela sv. Jana Nepomuckého

1.června 2000

Záštitu na akcí převzal Mons. Dominik Duka OP, biskup královéhradecký

10.00 Sankturinovský dům – kongresové centrum Odborný seminář “Restaurování kostela sv. Jana Nepomuckého v Kutné Hoře v kontextu péče o barokní sakrální architekturu ve středočeském kraji.”
Seminář realizátorů obnovy interiéru kostela sv. Jana Nepomuckého, konzervátorů a odborníků v péči o památky.
14.00 – 16.00 Tématické prohlídky města účastníků semináře
17.00 Kostel sv. Jana Nepomuckého Výstava dokumentace restaurování kostela.
V části nově zrekonstruovaného kostela bude instalována výstava zachycující průběh obnovy interiéru na fotografiích.
Navazuje kulturní program pro účastníky semináře a hosty.

 

Pořadatel:

Město Kutná Hora
Nadace “Kutná Hora – památka UNESCO”
Památkový ústav středních Čech v Praze

 

2. června 2000

9.00 Kostel sv. Jana Nepomuckého – mše svatá
9.00 – 16.00 Kostel otevřen veřejnosti s výstavou dokumentace restaurování kostela
19.30 Galavečer u příležitosti 700. výročí IRM
Slavnostní galavečer, na kterém vystoupí Virtuosi di Praha a Eva Randová. Galavečer je zároveň věnován 700.výročí vydání Královského horního zákoníku (Ius Regale Montanorum) a mincovní reformy krále Václava II.
22.00 Raut
Průběh rautu je situován do zahrady Sankturinovského domu, což je v podstatě park přímo v historickém centru města, přesto však skrytý běžnému provozu města. V případě nepříznivého počasí se raut koná v kongresovém centru Sankturinovského domu.

 

Pořadatel :

Město Kutná Hora
Církev římskokatolická
Nadace “ Kutná Hora – památka UNESCO
Občanské sdružení Stříbrná Kutná Hora

 

Návrat na hlavní stránku