SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 2. ETAPY EXPOZICE “KRÁLOVSKÁ MINCOVNA”

25. května 2000 17.00 hod.
Vlašský dvůr

 

Vznik myšlenky renovovat expozici mincovnictví, která svým řešením naprosto nevyhovovala nárokům prezentace historicky tak důležitého místa a doby, kterou je období činnosti centrální mincovny českého státu v Kutné Hoře, lze datovat do roku 1992. Základem hladkého průběhu prací je vždy vytvoření produktivní pracovní skupiny, která je svou odbornou způsobilostí a organizačními schopnostmi zárukou realizace akce. Proto byl PhDr. Helenou Štroblovou, autorkou celého scénáře expozice, kontaktován ak. Soch. Michal Vitanovský, špičkový umělec a odborník s vynikajícím zahraničním renomé, pracující mimo jiné také pro Kancelář prezidenta republiky ČR a ing. Arch. Emil Zavadil, tvůrce předních výtvarných instalací v České republice i zahraničí a ceněný mezi odborníky pro své čisté a funkční instalace a invenci, se kterou zadaná témata zpracovává. Řízením stavebních prací a celkovou koordinací rekonstrukce byli pověřeni zaměstnanci odboru kultury Městského úřadu v Kutné Hoře pan Mgr. Pavel Ladra, paní Jaroslava Zittová a paní Zuzana Trnková. Odborným poradcem celé záležitosti se stala PhDr. Jarmila Hásková, Csc., vedoucí numismatického oddělení Národního muzea v Praze,se kterou byl konzultován scénář expozice a jednotlivé vývojové postupy.

Prvním bodem realizace celého projektu a úvodní aktivitou, předcházející vlastní renovaci mincovní expozice, byl vznik dlouhodobé výstavy “Svět české mince a medaile” v Rytířském sálu Vlašského dvora. Návštěvník zde najde vystavené medaile, plakety a mince, práce českých a slovenských umělců tohoto století, zachycující na svých reliéfech časový úsek jedenácti století. Po konečném uzavření prací souvisejících s výstavou “Svět české mince a medaile” došlo na konkrétní řešení renovace hlavních expozičních místností Královské mincovny. Po kontroverzních jednáních o způsobu rekonstrukce a smyslu celé akce směřující ke zkvalitnění expoziční a průvodcovské aktivity Vlašského dvora začaly konečně probíhat stavební práce vedoucí k rekonstrukci celého prostoru. Závěr I. etapy celkové obnovy expozice mincovnictví byl ve znamení instalace plastik, mincí a celkového dočištění prostoru. V současné době probíhají práce 2. Etapy rekonstrukce, které zahrnují doinstalování exponátů v hlavním expoziční místnosti a kompletní zpracování druhé místnosti, tzv. Královské pokladnice. Zde probíhá rekonstrukce elektroinstalace a nově se rozvádí přívody elektrické energie do osvětlovacích míst, rekonstrukce oken včetně vitráží, probíhají práce na výrobě replik některých historických exponátů, výroba mozaikové podlahy a závěrem bude celkové vyčištění prostor, instalace exponátů a doplnění technických detailů expozičních prostor.

V koneční podobě představuje expozice Královská mincovna ojedinělé zpracování expozičních prostor, které patří mezi nejzajímavější instalace svého druhu v České republice.

 

Vlašský dvůr Na slavnostním otevření expozice vystoupí:

Lucie Nosová – kytara, zpěv
Miroslav Balán – flétny

 

Pořadatel:

Město Kutná Hora

 

Návrat na hlavní stránku