Odborná mezinárodní konference v rámci evropského projektu věnovaného poznání doby jagellonské

“Země Koruny české a jejich sousedé v době jagellonské, umění – kultura – dějiny”

21. – 24. září 2000
Zasedací síň Vlašského dvora

 

Pořadatelé:

Královna ze Sáby Ústav dějin umění AV ČR
(odb. garant Doc. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.)

Ústav pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
(odb. garant Prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc.)

Centrum pro výzkum středověkého umění při Národní galerii v Praze
(odb. garant PhDr. Jiří Fajt)

Geisteswissenschaftliches Zentrum – Geschichte und Kultur
Ostmitteleuropas v Lipsku
(odb. garant Prof. Dr. Winfried Eberhard)

 

 

 

 

Návrat na hlavní stránku