České muzeum stříbra KUTNÁ HORA – HRÁDEK

1. září 2000 17.00

Program:

Slavnostní vernisáž výstavy k 700. výročí Královského horního zákoníku a mincovní reformy Václava II.

"VÁCLAV II. – KRÁL POHRDANÝ A OPĚVANÝ"

Koncertní vystoupení ARS CAMERALIS – "Minnesang v době posledních Přemyslovců"

Vernisáž výstavy je spojena se slavnostním otevřením další části Českého muzea stříbra

 

"Technologie středověkého dolování"

Pořadatel:

Okresní muzeum v Kutné Hoře
Občanské sdružení "Stříbrná Kutná Hora"

 

Expozice Českého muzea stříbra

 

Výstava

VÁCLAV II. – král pohrdaný a opěvaný

Kutná Hora, gotické sály Hrádku, 1. září – 31. října 2000

Výstava se koná pod záštitou ministra kultury Pavla Dostála

 

Zbraslavská kronika, Předmluva I. Knihy

Na četná naléhání některých přátel jsem se rozhodl vypsati jasným prozaickým slohem některé zprávy o životě a o povaze nejjasnějšího knížete pana Václava, blahé paměti někdy českého krále šestého, polského pak druhého, co jsem se o něm tajně i veřejně dozvěděl ne tak z doslechu, upraveného řečmi nezúčastněných vypravěčů, jako na vlastní oči, což je svědek nad uši spolehlivější. Činím tak proto, aby se pomocí mé, byť neužitečné snahy tím ukázal život tohoto krále doporučení hodný pro potomky jako látka k úspěchu, čím u současníků za života vzbuzoval úžas a zářil nepopíratelně přejasnými znaky ctností. Neboť nepokládám za hodno, aby zašla s ustávajícím ohlasem památka tak velikého vladaře, který jak za živa, tak při smrti ukazoval ostatním slovem i skutkem pravidlo života...

Těmito slovy otvírá svou kroniku cistercký opat Petr, který je i fiktivním průvodcem výstavou, věnovanou zvláštní, vnitřními rozpory a pochybnostmi zmítané osobnosti předposledního českého krále z rodu Přemyslovců. Na pozadí oslavných a obdivných veršů a vět opata Oty i jeho slavného pokračovatele Petra Žitavského, budou svá svědectví o králi Václavovi promlouvat zlomky dalších písemných pramenů, ale především vzácně dochované prameny hmotné. Téměř 700 let uplynulo od smrti krále Václava II., který ač tělesné konstituce nemužné a založení nebojovného, stal se prakticky nejmocnějším panovníkem střední Evropy konce 13. století. Panovníka, jehož státnická rozhodnutí a diplomaticko-hospodářské počiny nás dodnes oslovují svou nadčasovostí.

Námět a scénář výstavy:

PhDr. Světlana Hrabánková ve spolupráci s dalšími odborníky z oboru kunsthistorie, numizmatiky, antropologie


Hrádek

 

Výstava je realizována díky porozumění a vstřícnosti mnoha vědeckých a kulturních institucí:

Prezident ČR Václav Havel na Hrádku Historické muzeum Národního muzea v Praze
Antropologické odd. Národního muzea
Archiv Národního muzea
Knihovna Národního muzea
Národní knihovna
Národní galerie
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Státní okresní archiv v Kutné Hoře
Státní okresní archiv v Jihlavě
Vojenské historické muzeum
Jihočeská galerie M. Alše
Cisterciácký klášter Vyšší Brod
Pražský ústav památkové péče a ochrany přírody
Společnost ARCHAIA
Česká numizmatická společnost
soukromí sběratelé ad.

Znak muzea

Chrám sv. Barbory

 

Návrat na hlavní stránku