ČESKÝ DEN HOLANDSKÉ KULTURY

23. července 2000
Palackého náměstí, Chrám sv. Barbory, Zámek Kačina

 

Den holandské kultury představí holandsko-české partnerství měst, které vzájemně spolupracují v oblasti kultury, samosprávy apod. Holandští partneři se představí kulturními programy a stěžejním bodem programu je vystoupení holandského hudebního divadla na zámku Kačina.

Program Českého dne holandské kultury:

11.00 – 18.00 prezentace holandských partnerských měst, kulturní pořady
16.30 varhanní koncert – Jan JANSEN – Chrám sv. Barbory
18.00 banket na zámku Kačina
19.00 představení holandského historického Hudebního divadla – zámek Kačina
po ukončení garden party

Pořadatel:

Město Kutná Hora a za holandskou stranu pan Menze de Graaf

 

Zámek Kačina

 

Návrat na hlavní stránku