HARMONOGRAM OSLAV

Hlavní program

termín název akce místo konání pořádá

6.4.

Oficiální zahájení oslav

Vlašský dvůr

Město Kutná Hora

Slavnostní otevření Kamenného domu s expozicí "Kutná Hora královské horní město - měšťanský život a kultura v 17. – 19.století Kamenný dům Okresní muzeum v Kutné Hoře
Občanské sdružení Stříbrná Kutná Hora

25.5.

Slavnostní otevření 2. etapy expozice Královská mincovna

Vlašský dvůr

Město Kutná Hora

1.a 2.6.

Otevření kostela sv. Jana Nepomuckého

1.6.

Seminář realizátorů obnovy interiéru kostela sv. Jana Nepomuckého, konzervátorů a odborníků v péči o památky

Sankturinovský dům
kostel sv.Jana Nepomuckého
Město Kutná Hora
Nadace "Kutná Hora – památka UNESCO"
Památkový ústav středních Čech v Praze
2.6. Galavečer u příležitosti 700. výročí IRM kostel sv.Jana Nepomuckého Město Kutná Hora
Církev římskokatolická
Nadace "Kutná Hora – památka UNESCO"
Občanské sdružení Stříbrná Kutná Hora
23.-25.6. Královské stříbření Kutné Hory historické centrum města
Chrám sv. Barbory
Občanské sdružení Stříbrná Kutná Hora
1.9. Slavnostní otevření další části Českého muzea stříbra – expozice "Technologie středověkého dolování"
Slavnostní vernisáž výstavy "Václav II. – král pohrdaný a opěvaný"
Hrádek Okresní muzeum v Kutné Hoře
Občanské sdružení Stříbrná Kutná Hora
9.9. EHD - Dny evropského dědictví a den otevřených památek + doprovodný program historické památky Kutné Hory
Palackého náměstí
Městské Tylovo divadlo
Město Kutná Hora
Nadace "Kutná Hora – památka UNESCO"
Městské Tylovo divadlo
Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory
14. a 15.9. Otevření kaple Božího těla
14.9.

Seminář Českého národního komitétu ICOMOS + doprovodný program

Sankturinovský dům

Město Kutná Hora
Nadace "Kutná Hora – památka UNESCO"
Státní ústav památkové péče Praha
Český národní komitét ICOMOS

15.9. Slavnostní otevření kaple Božího těla
Zahajovací koncert Hudebního festivalu Kutná Hora
Město Kutná Hora
Nadace "Kutná Hora – památka UNESCO"
Městské Tylovo divadlo
21.–24.9. Mezinárodní konference
"Země Koruny české a jejich sousedé v době jagellonské, umění–kultura–dějiny"
Vlašský dvůr Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro dějiny umění
FF-UK
Centrum pro výzkum středověkého umění při Národní galerii v Praze
Geisteswissenschaftliches Zentrum - Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas v Lipsku
23.9. Koncert ARS CAMERALIS
"Hudba na dvoře českých králů"
Hrádek Občanské sdružení Stříbrná Kutná Hora
3.-5.10. Mezinárodní konference
"Ius regale montanorum a mincovní reforma Václava II."
(koná se pod záštitou prezidenta republiky Václava Havla)
Město Kutná Hora

Ze zlaté Prahy do stříbrné Kutné Hory

Ze zlaté Prahy do stříbrné Kutné Hory

 

 

Doprovodný program oslav

termín název akce místo konání
30.3. Ceny města Kutné Hory Městské Tylovo divadlo
4.4. Bedales orchestra and choir (GB) Chrám sv. Barbory
10.-11.5.

Hornické, metalurgické a alchymistické tradice Kutné Hory a jejich otisk v architektuře a výtvarném umění – sympozium

Sankturinovský dům
16.-17.6. Setkání pěvců v Kutné Hoře – přehlídka pěveckých sborů kostel sv.Jana Nepomuckého, park u Chrámu sv.Barbory, Hrádek, Vlašský dvůr
2.-7.7. X. Mezinárodní bienále interpretační kytarové soutěže – Svátek klasické kytary Městské Tylovo divadlo, Vlašský dvůr, kostel sv.Jana Nepomuckého
23.7.

Český den holandské kultury

zámek Kačina, Palackého náměstí, Chrám sv. Barbory
15.-23.9. Hudební festival Kutná Hora kutnohorské památkové objekty
30.9. Svatováclavské slavnosti nádvoří Vlašského dvora

 

Oslavy 700. výročí vydání Královského horního zákoníku a mincovní reformy Václava II. jsou dále doplněny výstavními programy Okresního muzea v Kutné Hoře, Galerií Felixe Jeneweina v Kutné Hoře, Malé galerie v Kutné Hoře ad., dále přednáškovým cyklem Okresního muzea v Kutné Hoře a dalšími akcemi určenými odborné i široké veřejnosti.

K 700. výročí vydání Královského horního zákoníku a mincovní reformy Václava II. je dále připravováno:

vydání publikace Dějiny Kutné Hory, autorský kolektiv, nakladatelství Lidové noviny

emise poštovní známky, kuponu a razítka
vydává: Česká pošta s.p.
autor návrhu ak.mal. Z. Mézl
termín: březen 2000

vydání pamětní stříbrné mince k 700.výročí měnové reformy Václava II. a zahájení ražby pražských grošů
vydává: Česká národní banka
autor návrhu J.Vaněček
termín emise: 21.6.2000

vydání pamětního stříbrného žetonu s tématikou mincovní reformy a zahájení ražby pražského groše
vydává: Česká numizmatická společnost, Praha
termín: podzim 2000

Návrat na hlavní stránku