MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
k 700. výročí vydání Královského horního zákoníku
„IUS REGALE MONTANORUM“
a Měnové reformy krále Václava II.

Kutná Hora, 3.–5.říjen 2000


Závazná přihláška k účasti

Prosíme o vyplnění této závazné přihlášky
a o zaslání zpět nejpozději do 31.7.2000 na adresu:

Guarant Ltd. spol. s r.o., IRM, Opletalova 22, 110 00 Praha 1,
Tel:+420 2 84001444, Fax: +420 2 84001448
E-mail: janouskova@guarant.cz
Kontaktní osoba: pí. Helena Janoušková

Příjmení: ........................................ Jméno: ........................................ Titul: ........................................
Adresa pracoviště: ........................................................................................................................
Adresa pro korespondenci: ........................................................................................................................
Ulice: ........................................ Město: ........................................ PSČ: ........................................
Tel.: ........................................ Fax: ........................................ E-mail: ........................................
Doprovodná osoba: ........................................................................................................................

 

1. REGISTRAČNÍ POPLATKY
(zahrnují konferenční materiály, coffee breaks, společenské programy (bod 4), oběd 4.10)

  do 15.8. 16.8.–30.9. na místě částka v Kč
účastníci 900,– 1 100,– 1 200,–  
studenti 450,– 700,– 1000,–  
doprovod. osoby 400,– 500,– 700,–  
celkem        

 

2. UBYTOVÁNÍ
(zahrnuje snídani)

Ubytovací kapacita v Kutné Hoře je omezená, pozdě přihlášené účastníky nebude možné uspokojit.
Pro nedostatek jednolůžkových pokojů v hotelech v Kutné Hoře nabízíme ubytování pouze ve dvoulůžkových pokojích, event. ve dvoulůžkových pokojích k samostatnému využití pro jednu osobu.

Hotel 1 osoba ve dvoulůžkovém pokoji za 1 noc počet pokojů dvoulůžkový pokoj samostatné využití pro 1 osobu za 1 noc počet pokojů datum příjezdu datum odjezdu počet nocí celkem v Kč
** 345,–   650,–          
*** 635,–   1 200,–          
**** 900,–   1 730,–          

Přeji si být ubytován s: ..................................................................

 

3. FAKULTATIVNÍ PROHLÍDKY MĚSTA
dne 5.10. odchod ve 13.00 hod. od Informačního centra (Sankturinovský dům)

PROHLÍDKA Cena v Kč Počet osob Celkem v Kč
A. Katedrála sv. Barbory, Vlašský dvůr, Kamenný dům
3,5 hod.
270,–    
B. Hrádek, Stříbrné doly, Kamenný dům
2,5 hod.
250,–    
C. Vlašský dvůr, Kostnice (včetně dopravy)
2,5 hod.
320,–    

 


 

CELKOVÁ CENA
 
1. REGISTRAČNÍ POPLATEK........................................................ Kč
2. UBYTOVÁNÍ........................................................ Kč
3. FAKULTATIVNÍ PROHLÍDKA........................................................ Kč
 
CELKEM........................................................ Kč

 

4. SPOLEČENSKÝ PROGRAM (zahrnuto v ceně registračního poplatku):

  datum čas počet osob
uvítací recepce 3.10. 16.30  
večerní procházka městem 3.10. 18.00  
koncert s koktejlem na zámku Kačina 4.10. 19.00  

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY (registrační poplatky, ubytování, prohlídka města):

Platba musí být poukázana v celé výši. Bankovní výlohy musí hradit klient.

Závazný přihláškový formulář musí být zaslán současně s platbou do 31. července
(zašlete prosím kopii bankovního převodu).

 

STORNOPODMÍNKY (registrační poplatky, ubytování, prohlídka města)

storno závazné účasti do 31.7.   90% zaplacené částky bude vráceno
storno od 1.8. do 31.8.   75% zaplacené částky bude vráceno
storno od 1.9. do 30.9.   50% zaplacené částky bude vráceno
storno po 1.10.2000   zaplacená částka podléhá 100% stornu

 

Datum: ............................. Podpis: .................................................................