CENY MĚSTA KUTNÉ HORY

30. března 2000 19.30 hod.
Městské Tylovo divadlo

 

Jsou výkony, které by neměly zůstat zapomenuty, naopak by měly vejít ve veřejnou známost jako příklad hodný následování. To byl důvod, proč se městské zastupitelstvo rozhodlo udílet pravidelně Ceny města Kutné Hory. V roce 1998 byly poprvé uděleny tyto ceny za rok 1997 a od této doby je tato aktivita kutnohorskou tradicí.

Ceny města uděluje městské zastupitelstvo prostřednictví Výboru pro udělování cen města, a to v následujících kategoriích:

Zpěvačka Eva Štruplová přebírá z rukou starosty cenu města Kutné Hory 1. Kultura
Dlouhodobý přínos v oblasti kultury
Přínosná kulturní aktivita v daném roce

2. Sport
Dlouhodobý přínos v oblasti sportu
Přínosná sportovní aktivita v daném roce

3. Sociální čin
Dlouhodobý přínos v sociální oblasti
Přínosný sociální čin v dan
ém roce

4. Oprava nebo záchrana památek
Dlouhodobý přínos v oblasti péče o památky
Přínosný čin v oblasti péče o památky

5. Podnikatelská aktivita
Dlouhodobá podnikatelská činnost prospěšná městu
Přínosná podnikatelská aktivita v daném roce

6. Konkrétní čin prospěšný městu
Dlouhodobý přínos pro rozvoj města
Přínosný, konkrétní čin prospěšný městu

Cenu města Kutné Hory může obdržet jednotlivec nebo tvůrčí kolektiv za dílo, které bylo vytvořeno v uplynulém kalendářním roce. Cenou města lze rovněž ocenit soustavnou činnost v jednotlivých kategoriích.

Návrh na udělení Ceny města KH může podat každý občan ČR, který má bydliště v Kutné Hoře, každá právnická osoba působící v období, za nějž se návrh podává, na území města, a to bez ohledu na svoje sídlo, dosavadní držitel ceny města, další významné osobnosti a novináři, na něž se písemně obrátí odbor kultury MěÚ Kutná Hora.

Kulturní program.

Pořadatel:

Město Kutná Hora ve spolupráci s Městským Tylovým divadlem Kutná Hora

 

Návrat na hlavní stránku